Røde Kors, Ullerslev afd.

afholder
       ORDINÆR GENERALFORSAMLING
         torsdag den 22. februar 2024 kl. 18.30
     i Ullerslev forsamlingshus, Odensevej 44, 5540 Ullerslev,
hvor vi er vært ved et lille traktement.
Tilmelding 8 dage før på tlf.: 2962 1092 eller
 mail: ullerslev.genbrug@gmail.com

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 10 dage
     før generalforsamlingen.
     Sendes til: ullerslev.genbrug@gmail.com

Alle, der er medlem af Røde Kors Ullerslev, har stemmeret

Med venlig hilsen
Allan Østerkjærhus – Formand