Vi henter

Vor butiks motto er : Tænk på os, inden du smider væk, vi tænker på andre...

Vi modtager næsten enhver form for effekter til vidersalg i butikken på Odensevej 40, 5540 Ullerslev.
Alle er velkomne til at aflevere i butikken. Kom helst i åbningstiden,
så tingene ikke udsættes for vind og vejr ved at blive stillet udenfor.

Kniber det med selv at komme, så henter vi gerne.
Ring til butikken til.: 65 35 38 66 - og få en aftale.

Ullerslev genbrug

 

 

 

 

Vi henter, dog ikke højere end 1. sal

Tænk lige på, om det, du vil af med, måske nærmere hører hjemme i en af kommunens affaldscontainerne på genbrugspladsen end i genbrugsbutikken!

På kommunens genbrugsplads har vi selv opstillet en container, hvor man kan aflevere effekter, som man mener kan have interesse for Røde Kors.

Containeren tømmes en gang om ugen. Og der er som regel nok at tage fat på.

En hel del sorteres fra til affaldscontainerne.
Resten køres hjem til butikken til yderligere gennemgang og sortering.

 

 

 

 

Rundt i kommunen, samt i Kerteminde har har vi opstillet containere til indsamling af tøj og sko.
De fleste er vist bekendte med de grå kasser.

Ullerslev genbrug

Daglig mødes en flok frivillige for at gennemgå de store mængder af tøj, som er indsamlet.
Noget af det bliver kasseret, det er for dårligt til genbrug.
En del bliver pakket i sække og sendt til Røde Kors opsamlingslager i Jylland, den sidste del bliver bragt til butikken.

Her foretages der en fornyet gennemgang af tøjet og fodtøjet. Der vaskes og stryges - og først nu kommer tøjet op på bøjlerne i butikken.

Det er altså med tøjet - som med resten af effekterne i butikken: Det er grundigt gennemgået og sorteret, inden det kommer til salg.